Uesugi Clan

赤大名の上昇 > Clans > Uesugi Clan (wiki)

Uesugi Clan

The Uesugi clan controls all of the Kantou and Touhoku regions. The exhaustive list of provinces is as follows:

Province Daimyo
Mutsu Date Haramune
Dewa Date Tanemune
Sagami
Musashi Uesugi Kawada
Izu
Awa Uesugi Tomosada
Kazusa Uesugi Norimasa
Shimousa Uesugi Fusayoshi
Hitachi Satake Yoshishige
Shimotsuke
Kouzuke Nagao Tamekage
Echigo Nagao Kagetora

Uesugi Clan

赤大名の上昇 pancakeparfait